Dobrovolnické organizace a programy

Českolipské skautské středisko Řetěz slaví 100 let!

“Ve skautu jde hlavně o přátelství, vznikají tu pevná kamarádství na celý život. Je to spojené s nejrůznějšími zážitky, akcemi a výpravami, s letními tábory, kde se toho děti spoustu naučí, ale kde se hlavně pobaví a nasmějí,” vysvětluje Gugi (Kateřina Rosáková), se kterou jsem si o českolipském středisku a o skautu obecně povídala.

Skautem si prošlo už několik generací. Z některých dětí se stali vedoucí, z jiných jsou rodiče nebo prarodiče, kteří na skauting rádi vzpomínají a chtějí, aby tyto zkušenosti načerpali i jejich potomci.

Utužování přátelství společnými zážitky

Českolipský skaut čítá neuvěřitelných 97 dětí rozdělených do 6 oddílů a družin dle věku a schopností. Nejmladší světlušky a vlčata začínají už v 6 letech. Svůj oddíl mají ale i dospělí. Skupina roverů zase spojuje starší mládež a dospělé ze všech oddílů, kteří organizují společné akce a výpravy. Českolipský skaut sdružuje kolem 30 dobrovolníků, kteří neváhají věnovat svůj čas zábavě a výchově dětí. Pokud započítáme ještě ty, kteří vypomáhají při chodu táborů, počet dobrovolníků se vyšplhá až k 45 lidem. Gugi, dvaadvacetiletá asistentka pedagoga na základní škole,  vysvětluje jejich motivaci: “Nechci mluvit za všechny, ale většina z nás, kteří jsme ve skautu vyrůstali, bereme skauting jako součást našeho života. Něco, co z nás udělalo takové lidi, kterými jsme, a chceme nabídnout stejně krásné dětství a dospívání dalším generacím.”

 

Zavedené principy se nemění

Skautský táborák

Skaut má už od svého založení stálou strukturu a řád a ani v dnešní době se zavedená pravidla nemění. Ze světlušek a vlčat se stávají skautky a skauti, ti se pak mohou stát v patnácti letech rádkyněmi a rádci a vést vlastní družinu dětí s pomocí vedoucích, kterým je už více než osmnáct let. Všechny družiny se setkávají jednou týdně na hodinu a půl. V tomto čase se děti učí skautské principy a zákony, učí se vázat uzly, znalost morseovky a jiných šifer. Poznávají přírodu, zvířata, rostliny a tvoří si k ní kladný vztah. Učí se rozdělávat oheň, sekat dřevo, postavit si přístřešek, také hrají pohybové, motorické, znalostní i komunikační hry nebo něco vyrábí a rády si i něco zazpívají.

Připraveny na puťák!

Gugi začala skautovat před 14 lety. Nyní  jezdí jako vedoucí na letní čtrnáctidenní tábor, kde má na starosti hlavně tvůrčí a hudební aktivity, pomáhá se schůzkami u světlušek nebo skautek a také  pravidelně píše o historii střediska do českolipských Městských novin a i-novin. Potvrzuje, že principy a náplň ve skautu jsou téměř neměnné, i když… i v době pandemie? Gugi  k tomu říká: “Kdo by si před dvaceti lety pomyslel, že si děti budou dělat poznávačku rostlin online přes webkameru nebo si budou po městě schovávat putovní deník, protože si ho nemůžou předat osobně. V době covidové je to prostě jiné, některé družiny mají online schůzky, některé posílají dětem úkoly, které mohou přes týden vyplnit, některé družiny čekají na osobní setkání. Je to vše přímo úměrné schopnostem, možností komunikace a věku dětí. ”

 

Aktivity a plány

Betlémské světlo

Skauti rozdávají Betlémské světlo v období Vánoc, uklízí odpadky v parcích České Lípy, během covid krize roznášeli letáky pro pomoc seniorům a Gugiin oddíl se také zapojuje do charitativní sbírky Krabice od bot, která se zaměřuje na chudé rodiny s dětmi. Nyní by českolipští skauti rádi oslavili svých 100 let od založení, a tak pro veřejnost chystají Skautskou mši v kostele, výstavu a křest nově napsaného Almanachu, promítání skautských filmů a besedu s oldskauty. Čeká se už jen na uvolnění proticovidových opatření.

S otazníkem zůstává i plánovaný letní tábor, který je vždy považován za vyvrcholení uplynulé sezóny. Všichni se na něj těší. Držme palce, ať se tábor uskuteční a také ať mohou českolipští skauti důstojně oslavit své krásné 100. jubileum!

Více informací o organizaci najdete zde.

 

 

Pošlete to dál: