Databáze dobrovolnických organizací a programů v Libereckém kraji

Více kritérií
ZRUŠIT NASTAVENÉ ZADÁNÍ

Centrum Protěž, z. ú.

Centrum Protěž nabízí Doprovázení pěstounských rodin a Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi. Naším posláním, v rámci uděleného pověření k sociálně-právní ochraně dětí, je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího vývoje dětí. Tam, kde jsou děti svěřeny do péče náhradní rodiny, nám jde také o podporu jejich sounáležitosti s původní rodinou, aby jim neznalost vlastních kořenů nekomplikovala život.

 

Přidejte i vaši dobrovolnickou organizaci nebo program do regionální databáze.

 

 

Projekt „KONCEPCE ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE S AKCENTEM NA ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍ A OBOROVÉ DOSTUPNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V PODOBĚ DOBROVOLNICKÝCH CENTER“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit.

 

Pošlete to dál: