Databáze dobrovolnických organizací a programů v Libereckém kraji

Více kritérií
ZRUŠIT NASTAVENÉ ZADÁNÍ

Centrum Protěž, z. ú.

Centrum Protěž nabízí Doprovázení pěstounských rodin a Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi. Naším posláním, v rámci uděleného pověření k sociálně-právní ochraně dětí, je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího vývoje dětí. Tam, kde jsou děti svěřeny do péče náhradní rodiny, nám jde také o podporu jejich sounáležitosti s původní rodinou, aby jim neznalost vlastních kořenů nekomplikovala život.

 

Přidejte i vaši dobrovolnickou organizaci nebo program do regionální databáze.

 

 

 

 

Pošlete to dál: