Organizace, které zajišťují dobrovolníky pro svou vlastní potřebu a využívají je pro své dobrovolnické programy

Více kritérií
ZRUŠIT NASTAVENÉ ZADÁNÍ

Centrum Protěž, z. ú.

Centrum Protěž nabízí Doprovázení pěstounských rodin a Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi. Naším posláním, v rámci uděleného pověření k sociálně-právní ochraně dětí, je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího vývoje dětí. Tam, kde jsou děti svěřeny do péče náhradní rodiny, nám jde také o podporu jejich sounáležitosti s původní rodinou, aby jim neznalost vlastních kořenů nekomplikovala život.

Čmelák – Společnost přátel přírody, z. s.

Čmelák - Společnost přátel přírody je neziskovou organizací, jejímž posláním je chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody. Své aktivity propojuje s ekologickou výchovou a osvětou. Pro lidi a pro přírodu.

 

Přehled počtu organizací v databázi dobrovolnických organizací a programů podle jednotlivých okresů Libereckého kraje:

 

Podívejte se na databázi a vyzkoušejte ji.

Přidejte i vaši dobrovolnickou organizaci nebo program do regionální databáze.

Přečtěte si článek o účelu databáze a kontextu další nabídky.

 

Typy organizací v databázi:

 

Pošlete to dál: