Aktuality

Regionální dobrovolnické centrum vytváří novou databázi dobrovolnických organizací a programů pro Liberecký kraj

V květnu 2020 bylo založeno Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje, jehož cílem je podporovat dobrovolnictví v kraji – spojovat, pomáhat, vytvářet a poskytovat potřebnou informační základnu. Součástí nabízených služeb Regionálního dobrovolnického centra je vytváření a provoz databáze dobrovolnických organizací a programů.

Databáze se snaží zmapovat dobrovolnictví v Libereckém kraji, je průběžně doplňována a aktualizována, a během dvou let má obsahovat pokud možno všechny regionální organizace a programy, které dobrovolnickou pomoc vyhledávají nebo nabízí.

Aktuální stav databáze podle okresů Libereckého kraje:

 

Podnět k vytváření databáze dalo Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím veřejné zakázky iniciovalo po celé republice vznik nových regionálních dobrovolnických center. Od začátku května zprostředkovávají centra informace o dobrovolnictví v deseti krajích České republiky a postupně se budou přidávat další. V rámci tohoto projektu budou mimo jiné probíhat propagační a vzdělávací akce a aktivity zaměřené na spolupráci s místní samosprávou a podporu dobrovolnických organizací.

Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky a jeho trvání je naplánováno do dubna 2022, kdy se posune do další fáze.

Ministerstvo si přeje, aby dobrovolnická centra pomohla vytvořit dostupnější služby v oblasti sociálního začleňování, které budou zkvalitňovány díky zapojení dobrovolníků. Usiluje dále o nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit i o to, aby se dobrovolníci a dobrovolnické ogranizace zapojovaly v co nejširší míře.

 Smyslem je vyzdvihnout význam veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílit uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti.

 

Databáze

 

Zviditelnění organizací a inspirace pro zapojení dobrovolníků

Regionální dobrovolnické centrum vzniklo se záměrem, aby žádná pomoc nezapadla, ale naopak se dostala přesně k tomu, kdo ji potřebuje nejvíce. Na základě preferencí dobrovolníků a požadavků jednotlivých organizací následně pomáháme domluvit spolupráci, která bude obohacující jak pro organizaci, tak pro samotného dobrovolníka.

 

Pro koho je databáze určena?

Databáze je otevřená všem regionálním organizacím a programům, které dobrovolnickou pomoc vyhledávají nebo nabízí. Organizacím napomůže v jejich zviditelnění a zájemcům o dobrovolnictví nabídne uplatnění přesně podle jejich představ.

 

Jak funguje databáze organizaci?

Databáze je veřejně přístupná a otevřená, to znamená, že do ní lze vložit údaje o jakékoli organizaci, která dobrovolnickou pomoc vyhledává či nabízí.

Vložit údaje do databáze lze dvěma způsoby. Buď vyplněním webového formuláře, anebo oslovením kontaktní osoby Regionálního dobrovolnického centra, která potřebné údaje po konzultaci s Vámi do databáze uloží.

Kontakt: Anna Klímová, tel.: 605 254 555

Databáze je členěna podle typu organizací, podle lokality své působnosti a podle zaměření dobrovolnické činnosti.

Databáze obsahuje základní veřejné údaje a některé organizační a technické podrobnosti: název organizace, sídlo, místo provozovny, místo působnosti, informace o statutárním zástupci, IČ, kontaktních osobách (telefon, e-mail), typ organizace (přijímající, vysílající, zajišťující dobrovolníky pro svou potřeby, jiné dobrovolnické programy), zaměření a popis činnosti v oblasti dobrovolnictví, zda mají udělenou akreditaci dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, zda poskytují školení a jejich typy, zda poskytují další podporu dobrovolníkům.

Podívejte se na databázi a vyzkoušejte si ji.

 

Databáze dobrovolnických organizací a programů za účelem zprostředkování příležitostí k dobrovolnictví v kraji

Zadáním svých požadavků najdete požadovanou organizaci nebo program

Show More
ZRUŠIT ZADANÉ FILTRY

 

Proč má být organizace v databázi?

Databáze je pro organizace přínosem, je pravidelně aktualizována, odkazuje na vlastní web organizace a nabízí prostor, v němž lze motivačně oslovit dobrovolníky. Databáze bude postupně propagována jak na regionální, tak na celorepublikové úrovni.

 

Křižovatka, inspirace, příležitosti

Cílem Regionálního dobrovolnického centra je propojovat dobrovolníky s organizacemi, které jejich pomoc potřebují. Tvorba a správa databáze je jednou z aktivit, které pomohou zvýšit obecné povědomí o dobrovolnických příležitostech a podpořit rozvoj dobrovolnictví v kraji.

Databázi vytváří, a spravuje Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje, provozované organizací ADRA, o.p.s., které je propojené s podobnými centry v dalších krajích České republiky.

 

Dlouhodobá oboustranně přínosná spolupráce

Regionální dobrovolnické centrum kromě databáze nabízí také poradenství v oblasti dobrovolnictví, například v tematických oblastech legislativní úpravy dobrovolnictví, akreditační řízení Ministerstva vnitra, dotace ministerstev pro oblasti dobrovolnictví, založení nové dobrovolnické organizace nebo projektu. Nabízíme školení dobrovolníků i koordinátorů dobrovolníků, nebo kontaktních osob přijímacích organizací.

Na webu dobrovkraji.cz informuje o novinkách z oblasti dobrovolnictví v kraji, upozorňuje na aktuální dobrovolnické výzvy a možnosti, jak se zapojit. Nezapomíná informovat o případných legislativních změnách i o dotačních příležitostech v oblasti dobrovolnictví.

 

Kontaktujte nás pro více informací.

 

Pošlete to dál: