Centrum Protěž, z. ú.

Podrobnosti o organizaci / programu

Centrum Protěž, z. ú.

Centrum Protěž nabízí Doprovázení pěstounských rodin a Pomoc rodinám s dětmi ve vztahové krizi. Naším posláním, v rámci uděleného pověření k sociálně-právní ochraně dětí, je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího vývoje dětí. Tam, kde jsou děti svěřeny do péče náhradní rodiny, nám jde také o podporu jejich sounáležitosti s původní rodinou, aby jim neznalost vlastních kořenů nekomplikovala život.

Centrum Protěž nabízí pomoc rodinám s dětmi s těžkým příběhem, doprovázení pěstounských rodin a pomoc lidem v krizi. Naším posláním, v rámci uděleného pověření k sociálně-právní ochraně dětí, je ulehčení náročné situace dětí a pečujících osob se záměrem zajištění co nejpříznivějšího vývoje dětí. Tam, kde jsou děti svěřeny do péče náhradní rodiny, nám jde také o podporu jejich sounáležitosti s původní rodinou.

 

 

Zaměření činností dobrovolnictví

Údaje o organizaci

Statutární zástupce
Světluše Jiráňová, DiS.
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Chládková
05259266
Pobočky pro veřejnost na více místech
Ne
Akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
NE
Poskytuje školení pro dobrovolníky?
Ne
Poskytuje organizace další podporu dobrovolníkům?
Neposkytuje žádnou další podporu

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
Kontaktní telefon 2
PSČ
460 01
Pošlete to dál: