Hospic svaté Zdislavy, o. p. s.

Podrobnosti o organizaci / programu

Hospic svaté Zdislavy, o. p. s.

Naším posláním je doprovázení těžce a nevyléčitelně nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory.

Jsme službou nezávislou na politických a jiných institucích. V rámci naší republiky jsme sdruženi jako řádní členové v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče České republiky.

V současné době poskytujeme své služby v domácím prostředí svých klientů v České republice v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí. Při nemocnicích v Turnově a České Lípě provozujeme Rodinné pokoje. Od ledna 2016 nabízíme občanům Libereckého kraje další model péče – lůžkové zařízení Hospic sv. Zdislavy.

Svou prací se snažíme o to, aby pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstali osamoceni.

Dobrovolníci obsluhují recepci, čajovnu, chodí k lůžkům a pomáhají při jednorázových akcí.

Údaje o organizaci

 • Statutární zástupce

  Ing. Taťána Janoušková

 • Kontaktní osoba

  Ing. Alena Malečková

 • 28700210

 • Pobočky pro veřejnost na více místech

  Ne

 • Akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě

  ne

 • Poskytuje školení pro dobrovolníky?

  Ano

 • Rozsah poskytovaných školení – časová dotace (počet hodin)

  9 hodin

 • Typ poskytovaných školení

  školení pro dobrovolníky u lůžka

 • Poskytuje organizace další podporu dobrovolníkům?

  Poskytuje dobrovolníkům supervizi

Kontaktní informace

Pošlete to dál: