Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

Podrobnosti o organizaci / programu

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. – Dobrovolnické centrum AMIKUS

Dobrovolnické centrum AMIKUS je součástí příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec. Vzniklo v roce 2009 jako doplněk sociálních služeb s cílem předcházení sociálnímu vyloučení u osamělých lidí a obohacení života dětí žijících v ústavním zařízení.

Dobrovolníci Dobrovolnického centra AMIKUS mohou docházet za dětmi z Dětského centra Liberec, za dětmi a dospělými z Jedličkova ústavu v Liberci, za seniory žijící v domech s pečovatelskou službou či v Domově pro seniory Vratislavice nad Nisou, za duševně nemocnými klienty Fokusu Liberec. Svou přítomností a společně stráveným časem se u nich snaží vyvolat novou chuť do života, pomáhají jim v začleňování se do běžného života a u dětí se snaží o všestranný rozvoj jejich osobnosti. Dobrovolníci přináší druhým lidem radost, úsměv, obětí, lásku, porozumění; zpříjemňují jim jejich samotu společným povídáním, nasloucháním, četbou, hrou či procházkou, stávají se pro ně blízkou osobou, která tu je v daný okamžik jen pro ně.

Dobrovolníci 50+ mohou docházet do mateřských škol číst dětem před spaním pohádky a mohou se tak stát „pohádkovými babičkami či dědečky“. Při zapojení se do programu 3G-tři generace se mohou stát „náhradní babičkou či dědečkem“ pro rodinu s malými dětmi a mohou tak obohatit život této rodiny o své životní zkušenosti a zážitky ze společně strávených chvil.

Dobrovolníci – Průvodci provází návštěvníky města a seznamují je s historií Liberce nebo jsou nápomocní v Botanické zahradě Liberec.

Více informací o všech dobrovolnických programech se dozvíte na www.ksk-liberec.cz

Zaměření činností dobrovolnictví

Údaje o organizaci

Statutární zástupce
Bc. Michael Dufek
Kontaktní osoba
Helena Prchlíková
27336751
Pobočky pro veřejnost na více místech
Ne
Akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
NE
Poskytuje školení pro dobrovolníky?
Ano
Rozsah poskytovaných školení – časová dotace (počet hodin)
5 - 6 hodin
Typ poskytovaných školení
Základní informace o Kontaktu, přijímajících organizacích a dobrovolnických programech, předání potřebných informací a praktických rad potřebných pro výkon dobrovolnické činnost, ukázka správné manipulace s mechanickým vozíkem, získání informací o zásadách poskytnutí první pomoci při život ohrožujících situacích.
Poskytuje organizace další podporu dobrovolníkům?
Poskytuje dobrovolníkům supervizi Úhrada pojištění Ocenění, dárky

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
Kontaktní telefon 2
PSČ
460 01
Pošlete to dál: