Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Podrobnosti o organizaci / programu

Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.

Centrum pro rodinu Náruč je nezisková organizace, jejíž ideou jsou spokojené a šťastné děti ve fungujících rodinách. Posláním Centra je podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci všem jejím členům a subjektům spolupracujících s rodinou.

Náruč poskytuje služby rodinného centra, které je otevřené široké veřejnosti - rodinám s dětmi a nabízí prostor pro setkávání dětí a jejich rodičů. Organizujeme volnočasové aktivity, kurzy pro osobní růst, tvůrčí aktivity pro děti a jejich rodiče, společné výlety, pobyty, besedy a semináře.  Nedílnou součástí služeb je dopolední hlídání dětí pedagogickým personálem v tzv. miniškolce, dále poskytování poradenství a dětské herny

Neméně významnou činností našeho centra je poskytování služeb v oblasti náhradní rodinné péče a zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí. Poskytujeme podporu a pomoc pěstounským rodinám v jejich dovednostech při výchově a péči o děti, rovněž pomáháme dětem a rodinám při řešení obtížných životních situací a nabízíme jim preventivní poradenské a podpůrné služby.

Dobrovolníci u nás najdou nejčastěji uplatnění při volnočasových aktivitách, kde vypomáhají lektorům při přípravě a realizaci odpoledních kroužků, při hlídání děti či jejich doučování.

Zaměření činností dobrovolnictví

Údaje o organizaci

Statutární zástupce
Tereza Linhartová
Kontaktní osoba
Lenka Dědková
70155097
Pobočky pro veřejnost na více místech
Ne
Akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
NE
Poskytuje školení pro dobrovolníky?
Ne
Poskytuje organizace další podporu dobrovolníkům?
Jiné benefity

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
Kontaktní telefon 2
PSČ
511 01
Pošlete to dál: