Aktuality

Výzva Ministerstva zdravotnictví k předkládání žádostí o dotaci v Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo 22. října 2020 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

Předmětem programu je podpora 16 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče směřující k rozvoji dobrovolnické činnosti a k podpoře činnosti koordinátora dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb. Dalším cílem je pilotní ověření nově vznikající Metodiky programu dobrovolnictví, tzn. odzkoušení metodiky v praxi.

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 7. ledna 2021. Maximální možná dotace pro jednoho poskytovatele zdravotních služeb je stanovena na 950 000 Kč.

Rozvoj dobrovolnické činnosti a podpora činnosti koordinátora dobrovolnictví budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“,
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a v Pokynech pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb.

V průběhu vyhlášení výzvy plánuje Ministerstvo zdravotnictví uskutečnit seminář pro potenciální žadatele. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace budou bližší informace o datu a formě konání semináře poskytnuty v nejbližších dnech.

Více informací, pokyny pro žadatele a potřebné  dokumenty naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

 

Pošlete to dál: