Dotace Ministerstva vnitra pro dobrovolnické služby za rok 2020 je třeba vyúčtovat do 31. ledna 2021

Pokud jste příjemci dotace Ministerstva vnitra pro oblast dobrovolnické služby v akreditovaných programech za rok 2020, je nutné předložit do 31. ledna 2021 vyúčtování dotace.

Příjemci jsou povinni toto vyúčtování zaslat odboru prevence kriminality  v písemné podobě poštou nebo prostřednictvím datové schránky, společně s povinnými přílohami

Přílohy vyúčtování:

  • Příloha č. 3 – Část A vyhlášky č. 367/2015 Sb.
  • Příloha č. 4 – Přehled čerpání státní účelové dotace MV v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2020
  • Příloha č. 5 ­ Komentář k realizaci projektu v roce 2020 v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby
  • účetní evidence čerpání dotace
  • Avízo (v případě vrácení finančních prostředků)

Podrobné informace o podmínkách, přehled udělených dotací, formulář žádosti o dotaci a informace k vyúčtování  naleznete zde.

 

Pošlete to dál: