Události

Tříkrálová sbírka proběhne online

Vánoční doba se přehoupla do své závěrečné části, ve středu 6. ledna nás čekají Tři králové, den, kdy se přijdou mudrci z Východu poklonit novorozenému Ježíši.

Legendu o třech králích si vyprávíme a připomínáme více než dva tisíce let. Do Jeruzaléma tehdy doputovali mágové odkudsi z Východu, vedeni hvězdou, a ptali se po nově narozeném židovském králi, jemuž chtěli vzdát hold. Nenapadlo je tehdy nic lepšího, než se doptávat u krále Heroda, kde by tak mohli dítě najít. Herodes svolal velekněze a zákoníky a ti mu přednesli proroctví, podle něhož se má Mesiáš narodit v Betlémě. A opravdu, když tam mágové došli, nalezli Marii, Josefa a dítě v jeslích. Padli před ním na zem, klaněli se mu a obětovali přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Vánoční příběh často vnímáme jako idylu. Jesličky, pastýři, Marie, dítě, andělé… Zazpíváme si koledy, postojíme před betlémem, občerstvíme se svařákem a cukrovím. Ne tak často nám dojde, že se protagonisté našeho příběhu nacházeli ve složité situaci. Marie putovala ve vysokém stupni těhotenství z Galileje až do Betléma, ne protože by si to sama přála, ale protože si císařský úřad vymyslel sčítání lidu. Když tam s Josefem konečně přišli, nezbylo pro ně žádné slušné ubytování, takže ji porodní bolesti zastihly ve špinavé stáji mezi slámou a dobytkem. Sotva bylo dítě pár dní na světě, musela se rodina vydat na útěk – ve strachu před Herodem, který se chtěl zbavit nežádané konkurence a nakázal povraždit všechny novorozené chlapce v Betlémě a okolí.

Tříkrálová sbírka chce připomenout i tuto stránku vánočního příběhu. Každý se může dostat do těžké situace, nejen ti, kteří přistupují ke svému životu nezodpovědně. I ti, ke kterým obvykle vzhlížíme, považujeme je za výjimečné a požehnané, mohou procházet krizemi a potřebovat naši pomoc. A je na nás, abychom nebyli lhostejní.

Na tradiční koledování 6. ledna spojené s žehnáním příbytků navázala v roce 2000 sbírka iniciovaná olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, která se rozrostla na území celé republiky a stala se z ní největší dobrovolnická akce v České republice. Každoročně se jí účastní až 40 000 koledníků.

Sbírka proběhne i letos, i když kvůli karanténním opatřením koledníci do ulic vyrazit nesmějí. Od 1. do 24. ledna bude zprovozněna online kasička, do které může každý poslat svůj dar pro potřebné.

U nás na Liberecku organizuje Tříkrálovou sbírku Oblastní charita Liberec. Pokud byste rádi přispěli svým darem, vyberte si záměr a při odesílání platby použijte variabilní symbol, jenž mu je přidělený. Díky tomu se Váš dar dostane právě tam, kam patří.

Velmi děkujeme, vážíme si Vaší pomoci!

Sbírkový účet: 66008822/0800

Sbírkové záměry Oblastní charity Liberec Variabilní symbol
Oblastní charita Liberec – Domovy pro matky s dětmi v tísni, Charitní šatník 777046001
Oblastní charita Liberec – Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince 777046002
Hospic sv. Zdislavy 777046344
Občanské sdružení Hrádek  n. N. – Ostrov života z.s. 777046334
Centrum Lira, z.ú. 777046343
Středisko Naděje – Terénní program Jablonec n./N. 777046601
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Liberec 777046373
Projekt Adopce na dálku 777046348
Domov pro seniory – Domov u Spasitele 777046401

 

Pošlete to dál: