Dobrovolníci besedují s odsouzenými ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice

Dobrovolnictví ve věznicích není v Česku ničím novým. Ve věznicích působí několik set dobrovolníků v různých oblastech a výjimkou není ani dobrovolnická práce samotných odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody.

Vězeňská služba dobrovolnické aktivity ve věznicích podporuje. Nejčastěji se týkají oblasti duchovní péče, ale zahrnují i orientaci na praktická témata, jako oddlužení, závislosti, vztahy. Pro osoby ve výkonu trestu jsou tato setkání příležitostí k získání aktuálních informací při řešení vlastních životních situací.

 

Školské vzdělávací středisko Rýnovice vytvořilo prostor pro setkání

V pátek 27.5.2022 se ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice konala beseda s bývalým odsouzeným a absolventem učebního oboru Obráběč kovů. Zúčastnilo se jí dvacet žáků, kteří se v tomto oboru aktuálně učí, a kteří projevili o toto setkání zájem.

Bývalý odsouzený Pavel, který se besedy účastnil právě jako dobrovolník, byl propuštěn z rýnovické věznice před 7 lety. Povyprávěl o celé řadě těžkostí, které musel a neustále musí překonávat, ale dal naději všem, kteří chtějí po výkonu trestu začít nový život. Hovořil o svých pracovních zkušenostech ve strojírenském odvětví, z pásové výroby, kariérního postupu, testů zaměstnavatele na alkohol a drogy. Zároveň zmínil, jak dlouho a složitě se buduje důvěra u nadřízených i spolupracovníků. Žáci se doptávali na množství pracovních nabídek, uplatnění v oboru či možnosti zajištění bydlení. Bývalý odsouzený potvrdil důležitost výučního listu i pracovní dovednosti získané učením, dodržování pravidel firmy, přiznání pochybení či nechat si poradit.

Beseda se uskutečnila v režii organizace TEEN CHALLENGE, která pomáhá lidem závislým na drogách, alkoholu a hazardu najít smysl, sílu a motivaci vedoucí k trvalé abstinenci. Organizace s Věznicí Rýnovice dlouhodobě spolupracuje a po dlouhém období covidových omezení to byla ve Školském vzdělávacím středisku jejich první návštěva.

Kromě informací o možnostech a podmínkách přijetí do šluknovského komunitního centra, které organizace provozuje, dostali odsouzení během besedy možnost promluvit si s bývalým vězněm o tom, jaké to je, vrátit se po dlouhém trestu znovu do běžného života.

Pan Miroslav, který byl účastníkem přednášky sdělil: „Bylo to užitečný slyšet. Když se vyučím, mám šanci ubytování i práci najít snadněji, a třeba mě vezmou i se záznamem v trestním rejstříku“.

„Bylo to užitečný slyšet. Když se vyučím, mám šanci ubytování i práci najít snadněji, a třeba mě vezmou i se záznamem v trestním rejstříku“

 

Dobrovolníci obohacují vzdělávací aktivity ve věznici

Školské vzdělávací středisko SOU, které sídlí ve Věznici Rýnovice nabízí vzdělání v oboru Obráběč kovů a v odborných kurzech. Vedle teoretické i praktické přípravy jsou nad rámec formálního vzdělávání pořádány také přednášky zaměřené na praktická témata, která mají vazbu na problémy odsouzených. Středem zájmu je problematika řešení různých závislostí, existenční otázky spojené s propuštěním z výkonu trestu či možnosti získání práce v oboru. Činnost dobrovolníků, která může být přínosem pro osobní rozvoj žáků, je zde stále vítaná.

 

Pošlete to dál: