Spolek Jakuba Většího zachránil barokní kostel, nyní zde pořádá hudební festival

Spolek Jakuba Většího vznikl už v roce 2001 a jeho původním záměrem byla záchrana barokního kostela v malé severočeské vesnici Horní Libchava, který od roku 1945 postupně chátral. Definitivní zkáza začala v roce 1968, kdy byl kostel uzavřen. Více jsem se dozvěděla od zakladatele a předsedy spolku Radovana Bočka, rodilého Pražana, který si v Horní Libchavě pořídil chalupu. Pracoval dlouhá léta jako fotograf na různých projektech – reklamních i historických, mimo jiné spolupracoval i s historikem umění a bývalým ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem. O chátrající kostel se začal zajímat koncem devadesátých let. Toto období pro něj bylo bilanční, měl pocit, že je pouze součástí ekonomické mašinérie, a k tomu se nabalila spousta dalších osobních věcí…i proto se do záchrany kostela vrhl naplno.

Záchrana kostela sv. Jakuba Většího

Podle Radovana Bočka tu snahy o rekonstrukci kostela byly už v roce 1999, kdy probíhala jednání s Maltézskými rytíři, avšak kýžený výsledek to nepřineslo. Práce započaly tedy alespoň na pozemku hřbitova, který po tolika letech pustnutí připomínal spíše les. Právě tehdy se začala rodit myšlenka na založení spolku, který by si kostel na čtyřicet let zapůjčil a řídil rekonstrukční práce. Rané opravy totiž neprobíhaly hladce: „Oprava části střechy presbytária pod vedením technika církve v České Lípě byla zpackaná a fakturovaná částka byla navíc nesmyslně vysoká,“ vysvětluje předseda spolku Radovan Boček.

Chátrající kostel sv. Jakuba Většího v Horní Libchavě

V roce 2001 došlo ke schůzce s biskupem Kouklem a k založení sdružení. Zakládajícími členy byli Vaňkovi, Klikovi a Pokutovi. Sdružení navíc mělo maximální podporu od starosty obce Pavla Černého a jeho vedení. Započaly první práce na střeše a na věži kostela. Všechny práce odborně vedl Jaroslav Vaněk, člen spolku, který měl tzv. kulaté razítko na stavební práce. Už tehdy tu proběhl první vánoční koncert místní školy. V prostoru kostela bez zasklených oken bylo minus patnáct stupňů.  V následujících letech se do oprav pustila firma Martina Andráše, která postupně zrekonstruovala celou střechu a krov. Další práce prováděla místní firma pana Chomy a pana Dvořáka. V roce 2007 se podařilo získat dotaci milion korun na opravy interiéru, elektřiny, dlažby a podobně. Všechny tyto práce byly umožněny díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, okresu Česká Lípa, Libereckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, Obce Horní Libchava, Litoměřické diecézi a spoustě dalších donátorů.

Pořádání koncertů

Spolek se kromě řízení rekonstrukce pustil do organizování koncertů. V roce 2004 tu poprvé vystoupili sólisté Státní opery Prahy, roku 2006 tu zazněla první Česká mše vánoční a v roce 2014 zde začal probíhat festival Libchavský hudební podzim. Počet koncertů se ustálil na čtyři až pět ročně. e), roku 2006 tu zazněla první Česká mše vánoční a v roce 2014 zde začal probíhat festival Libchavský hudební podzim. Počet koncertů se ustálil na 4-5 koncertů ročně. A spousta účinkujících vystupuje benefičně!

Kolik času už pan Boček vedením spolku věnoval? „To se nedá přesně říci, je to spíše nárazové, při opravě kostela a ze začátku to bylo dosti, ale nikdy jsem nepočítal ani čas ani peníze, které jsem do toho dal, nyní už jsme ve spolku pouze čtyři. Nejvíce nás bylo osm, ale spousta lidí spolupracovala i když nebyli členové.“ A je tomu tak dodnes.

Boček přivedl do Dolní Libchavy velká jména klasické i populární hudby. V kostele hrál např. houslista Roman Patočka, zpěvačka Lenka Dusilová, zpěvák Roman Janál nebo skladatel a hudebník Marián Varga. „Z něho mám největší radost, hrál zde v roce 2015 a bohužel rok poté či dva umřel, dlouhodobý můj idol,“ říká předseda spolku Radovan Boček. Když se ho ptám, jak dokázal do kostela v malé vesnici nalákat tak velká jména, odpovídá, že nejdůležitější je sehnat potřebné prostředky a jednat, pak se domluvíte se spoustou lidí. Interpreti většinou pochopí, že že zde nemohou dostat stejný honorář jako např. v Praze, Berlíně  apod. Roční rozpočet se v předcovidových letech vyšplhal až na půl milionu korun.  Dále doplňuje: „Někteří účinkující tu vystupovali, když začínali, a tak se sem rádi vrací, jako třeba Lucie Silken.“ Sdružení by touto cestou chtělo poděkovat donátorům, kteří pořádání koncertů finančně podpořili a umožnili. Jsou to: Obec Horní Libchava, Modus s.r.o., Lékárna u nádraží, Město Česká Lípa, přátelé Palatovi, ČSAD ČL Jardy Havlátka, Ježek software s.r.o. a spousta dalších.

 

Plány spolku

Koncert v ještě neopraveném interiéru kostela

A na jaké účinkující se můžeme těšit letos? Program bude letos pouze třídílný, ale o to pestřejší! Začíná se koncertem 16.7. 2022. Zahraje nám mladý talentovaný houslista ověnčený cenami z mnohých mezinárodních soutěží Milan Al-Ashab a spolu s ním už proslulý houslista Roman Patočka, který se do Dolní Libchavy pravidelně vrací. Oba žáci prof. Štrause z HAMU. Na programu bude jedna ze sonát pro dvoje housle od Jean-Marie Leclair a jedna od Sergeje Prokofjeva. Těšíte se? To ještě není všechno! Na sklonku léta 17.9. uslyšíme Severočeskou filharmonii vedenou dirigentem Jiřím Mikulou. V jejich podání zazní symfonické básně od Antonína Dvořáka Holoubek a Polednice podle balad K. J. Erbena a Taras Bulba od Leoše Janáčka. Na závěr můžeme zajít na tradiční Rybovu Českou mši vánoční, která se uskuteční 17.12.2022.

Přijďte si ponořit do krásné hudby a výjimečné atmosféry kostela, který byl díky neúnavnému zápalu Spolku Jakuba většího zachráněn, a mohl se tak stát koncertním sálem pro nadané hudebníky.

Více informací se dozvíte na Facebookové stránce Libchavského hudebního podzimu nebo na stránkách spolku.

Spolek je zapsán i v naší databázi dobrovolnických organizací.

Pošlete to dál: