Dobrovolníci pomůžou rodinám s autismem

V České republice i v Libereckém kraji se naplno rozjíždí projekt homesharingu. O co se jedná?
Homesharing je sdílená péče. Moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s mentálním či kombinovaným postižením. Propojuje dlouhodobě pečující rodiny s rodinami či jednotlivci, kteří chtějí a mohou část svého volného času věnovat dítěti s postižením a pečovat o něj jako jeho tzv. hostitelé.
Hostitel je jednotlivec či rodina, který si pravidelně bere dítě na předem domluvený čas do své domácnosti, společně si hrají, chodí na procházky nebo kreslí… Dítě se pak vrací zpátky do své rodiny.

Dítě s mentálním či kombinovaným znevýhodněním získává nové sociální kontakty a dovednosti, zatímco jeho rodina si může vydechnout a nabrat nové síly.

Hostitelem se může stát každý, kdo má chuť pomáhat, může nabídnout část svého času, energie a prostoru.

Máte-li chuť se o projektu dozvědět více, informace naleznete na zastřešujících stránkách https://homesharing.cz s mnoha informacemi.

V našem regionu se homesharingem zabývá společnost LÍP A SPOLU https://www.lipaspolu.cz/sluzby/homesharing/, na jejich stránkách se mohou zájemci i zaregistrovat.

a na novinový článek, který je homesharingu věnovaný – odkaz je zde.

Nebojme se věnovat čas a energii těm, kteří to potřebují!

 

Pošlete to dál: