Dobrovolnictví v organizaci ADRA přináší pocity smutku i radosti, nové přátele a hlavně dobrý pocit z pomoci druhým

Před více než dvěma měsíci zahájila Humanitární organizace ADRA v souvislosti s šířením onemocnění virem Covid-19 pomoc ohroženým skupinám lidí. Manželé Čančíkovi, kteří vedou regionální pobočku organizace ADRA v Liberci, v polovině března svolali první desítku dobrovolníků a společně se domluvili na plánu rozjet bezplatnou distribuci léků a potravin těm, kteří si pochůzky sami vyřídit nemohou.

„Nikdo z nás nevěděl, jak se bude situace vyvíjet. Připravili jsme se proto na ty nejhorší scénáře,“ vysvětlila vedoucí Charitativních obchodů ADRA Milena Čančíková. Automobilová společnost Škoda auto poskytla organizaci ADRA několik vozů pro účel rozvozu potravin, manželé Čančíkovi zřídili tři telefonní čísla, na která se lidé mohli obracet se svými objednávkami. „Čekali jsme, že linka bude neustále přetížená, nakonec to ale dopadlo tak, že jsme ani všechny naše dobrovolníky a získané prostředky nevyužili naplno,“ podotkl vedoucí regionální pobočky ADRA Michal Čančík. Doufá, že důvodem byla dostatečná pomoc prarodičům ze strany rodiny a ne horší varianta, kdy si lidé nad 70 let chodili v době pandemie na nákupy sami.

Díky spolupráci s městem Turnov se obyvatelé města o činnosti organizace ADRA dozvěděli prostřednictvím městského rozhlasu. Část informačních letáků roznesla do schránek pošta a zároveň dobrovolníci několik dnů rozdávali letáky před turnovskými supermarkety. Od poloviny března se do pomoci zapojilo téměř sedmdesát dobrovolníků, kteří na Turnovsku rozvezli 93 nákupů, rozdali 1350 roušek a celkem pomohli 140 lidem, kteří se na ně obrátili s prosbou o pomoc.

 

„Těší nás, že i když na Turnovsku zatím působíme jen krátce, podařilo se nám mobilizovat mnoho schopných dobrovolníků a především díky nim vyřídit v podstatě stejný počet pochůzek, jako naši liberečtí kolegové z Komunitního střediska Kontakt,“ uvádí Čančík.

 

Call centrum přijímá objednávky seniorů i slova díků

Srdce dobrovolnického pomoci se nachází v Liberci, kde ADRA po celou dobu mimořádných opatření ve spojitosti s pandemií provozovala Call centrum. Každý den od 9 do 15 hodin tam dobrovolníci přijímali hovory od seniorů i lidí v karanténě, kteří potřebovali pomoct. Ať už se jednalo o prosbu o zprostředkování nákupu, vyzvednutí léků, nebo o poskytnutí aktuálních informací, dispečerky se snažily všem volajícím pomoci. „Nejčastěji nám lidé volali kvůli nákupům, dále také prosili, zda bychom jim nemohli poskytnout nějaké roušky.

Díky spolupráci s městem Turnov jsme mohli nejohroženějším skupinám, chronicky či onkologicky nemocným, nabídnout i dovoz dezinfekce a roušek s filtrem z nanovláken,“ řekla koordinátorka dobrovolníků v Call centru Petra Vaňková.

Na Call centrum se obraceli i příbuzní seniorů, kteří bydlí na druhé straně republiky a nemohli tak svým rodičům nákupy sami zařídit. „Na prosbu příbuzných z Ostravy jsme začali pravidelně dvakrát týdně zajišťovat dovoz hotových obědů seniorovi z obce Žernov.

Službu původně zajišťovala obec, ale z důvodu současné situace jejich servis zaniknul, a tak jsme jejich místo nahradili,“ popisuje Vaňková jednu ze situací, které lidé v souvislosti s pandemií museli řešit. V takových případech je možné na účet organizace ADRA poslat peníze, ze kterých dobrovolníci jídlo pravidelně nakupují a zdarma pak distribuují až ke dveřím seniorů. Za jejich práci se jim vrací i milá slova díku. „Vřele vám děkujeme za dnešní dodávku potravin a omlouváme se za pomalé reakce, byly způsobené momentálním užitím léků. Velice si vaší nezištné pomoci vážíme,“ napsali dobrovolníkům manželé Eva a Michael Shapiro z Turnova.

Každý pomáhá podle svých možností

Mezi dobrovolníky, kteří pomáhali v době pandemie, byli podnikatelé, kterým pandemie znemožnila provozovat svou profesi, studenti, kterým se uzavřely školy a univerzity, pomáhali skauti, ale také stále pracující lidé, kteří chtěli pomáhat aspoň ve volných chvílích před a po práci. Do pomoci se ale zapojilo i mnoho obyvatel Turnova, kteří organizaci ADRA zaslali ušité roušky, s šitím roušek pomohla i turnovská vietnamská komunita.

ADRA jim na oplátku poskytla látku ze svých Charitativních obchodů. Každý týden dobrovolníci rozváželi roušky zhruba do deseti domácností. Denně vyřídili i pět nákupů. Podle Vaňkové se navíc velká část pomoci odehrává i soukromě. „Mezi dobrovolníky, kteří pomáhají, a lidmi, kterým se pomáhá, vznikají přátelské vztahy. Někteří dobrovolníci zjistili, že bydlí poblíž, a tak se na pomoci domlouvají soukromě,“ tvrdí Vaňková.

Zkušenosti z Turnova

Jako dobrovolnice se zapojila například učitelka ze speciální základní školy v Turnově Eva Urbanová, která spolu se svými dvěma kolegyněmi pomáhala s distribucí léků. Jelikož výuka na školách byla dočasně zrušená a Urbanová navíc působí jako pomocná asistentka, nemohla své povolání vykonávat. Rozhodla se proto investovat svůj čas smysluplně a pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce.

Lidé zasílali své e-recepty na telefonní číslo organizace ADRA, spolu s kontaktem na svého praktického lékaře. Urbanová pak objednávku lékaři potvrdila, léky vyzvedne v lékárně a doručila žadateli. „Příběhy lidí jsou neskutečné. Někteří zůstali na světě sami, nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Chodila jsem například za třiaosmdesátiletou paní z Mašova, která má po operaci srdce.

Občas mi třeba volala, že je jí hrozně smutno a jestli bych nemohla přijít. Samozřejmě jsem souhlasila,“ popsala náplň dobrovolnické práce Urbánková, pro kterou je dobrovolničení v organizaci ADRA zcela novou zkušeností. Příběhy lidí ji rozesmutňují, o to víc je ale ráda, když může pomoct. „Každý se někdy může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoct, člověk nikdy neví. Je skvělé, že existují organizace, jako ADRA, které těmto lidem zprostředkovávají pomoc,“ dodala Urbánková.

 

 

Pošlete to dál: