Dobrovolnictví v době pandemie

Zde přinášíme souhrnné stanovisko ministerstev k zapojení dobrovolníků v době pandemie.

NOVA VERZE Souhrnné stanovisko DOBRO COVID

Mimo jiné se v něm píše:

Dobrovolníci v sociálních službách

V případě současné situace v době pandemie COVID-19 a s ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1028, mohou sociální služby minimalizovat provádění základních činností, a to v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. Je tedy možné, aby činnosti podpůrné či činnosti, které by z důvodu omezení nebyly poskytovány, vykonávali dobrovolníci. Rozsah této podpůrné činnosti si může stanovit poskytovatel sám na základě personálních možností zajištění služby a potřeb klientů.

V rámci sociálních služeb tak jsou standardně využíváni dobrovolníci dle zákona o dobrovolnické službě, avšak postup mimo akreditovaný režim, tudíž mimo působnost zákona o dobrovolnické službě, je za splnění určitých podmínek také možný.

Dobrovolníci ve zdravotnictví

Zdravotník se nemůže stát dobrovolníkem. Zdravotník, který má v současné době zájem vypomáhat, musí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli zdravotních služeb (viz § 18 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů). Osoba, která má zájem vykonávat dobrovolnictví ve zdravotních službách může zastávat pouze pomocné funkce, např. pomoc s úklidem, administrativní činnost apod. Případně se může jednat o laickou činnost.

Dotační programy

Ministerstvo vnitra

Dotace může být poskytnuta pouze těm organizacím, kterým byla udělena akreditace na projekt nebo program dle ustanovení § 6 odst. 2 zákona o dobrovolnické službě, a to pouze na krytí výše uvedených položek v tomto akreditovaném projektu či programu.

Organizaci, která nemá udělenou akreditaci dle zákona o dobrovolnické službě, nemůže být státní účelová dotace na rozvoj dobrovolnické služby poskytnuta.

Poskytnutá dotace nemůže být využita na jiné aktivity, než ty, které jsou součástí akreditovaného projektu/programu, na který byla dotace poskytnuta.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pro tento rok nemá Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsané již žádné dotační programy, ve kterých by poskytovatel sociálních služeb mohl podat žádost napodporu dobrovolnictví, ale podpora dobrovolnictví během roku 2020 z dotačních programů MPSV možná byla.

MPSV bude sociální služby (včetně nákladů na dobrovolnictví) podporovat i v roce 2021. Konkrétní podoba podpory bude reflektovat vývoj epidemiologické situace a reálnou potřebu v sociálních službách.

Ministerstvo zdravotnictví

Ze strany MZ došlo v souvislosti s epidemií COVID-19 k vyhlášení dvou mimořádných dotačních programů, a to na mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách a na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče

 

Pošlete to dál: