Aktuality

Homesharing a dobrovolnictví jako cíle celoživotního vzdělávání

LÍP A SPOLU, z.s. spouští česko-slovenský projekt o metodách sdílené péče pro děti na spektru autismu “Homesharing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání” podpořený v programu Erasmus+ vzdělávání dospělých.
Slovenské Občianské združení HANS a LÍP A SPOLU, z.s.  budou společně sdílet své  zkušenosti s homesharingem a dobrovolnickým programem “Děti bez návodu”, a to formou online konference 22.11.2023 a šesti online seminářů v první polovině roku 2024 . Všechny aktivity projektu jsou otevřeny zdarma širokému spektru zájemců.
Česká Organizace LÍP A SPOLU, z.s. a Občianske združenie HANS ze Slovenska se věnují podpoře rodin s dětmi na autistickém spektru. Rozhodly se spojit síly a podělit se o své zkušenosti prostřednictvím projektu „Homesharing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání“ podpořeném v programu ERASMUS+.
Cíle a vize projektu
Cílem projektu je vzbudit zájem o nové metody sdílené péče ve společnosti, inspirace a výměna zkušeností o vzdělávání dospělých formami sdílené péče v Čechách a o formách dobrovolnictví na Slovensku pro rodiny dětí na spektru autismu.

Vizí projektu je propojit svět dobrovolníků s komunitou lidí, kteří se starají o osoby se znevýhodněním a zlepšit inkluzi ve společnosti. Přispět ke zlepšení kvality života rodičů, neformálních pečovatelů, hostitelů a dobrovolníků, dětí i dospělých.

Nedílnou součástí zajištění kvalitní a dlouhodobé sdílené péče je odborná příprava a vzdělávání hostitelů, dobrovolníků i pečující osob a pracovníků organizací, které sdílenou péči zprostředkovávají.
Zapojení do aktivit sdílené péče se tak stává součástí celoživotního vzdělávání pro všechny zúčastněné.

 

Každý den ve své práci vidíme, jak sdílená péče pomáhá rodinám s dětmi na spektru autismu. Rádi bychom šířili naše zkušenosti a povědomí o ní dále, a proto společně spouštíme tento projekt.

V rámci projektu pro vás LÍP A SPOLU, z.s. a Občianske združenie HANS ze Slovenska připravují:

  • úvodní konferenci, na níž představíme principy a fungování homesharingu a dobrovolnického programu Děti bez návodu jako pomoci rodinám s dětmi na autistickém spektru:
    Konference se koná 22.11.2023 od 9:00 do 12:30 online na platformě zoom.
    Registrační formulář na konferenci najdete zde.
    Registrační formulář na úvodní konferenci 22.11.2023

Odkaz k připojení vám přijde před konferencí na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z konference bude pořízen videozáznam, který bude po zpracování k dispozici všem přihlášeným.

  • 6 online vzdělávacích seminářů v první polovině roku 2024, které rozvinou informace z úvodní konference a účastníci na nich získají potřebné informace o obou metodách, a také možnosti, jak se zapojit.
  • závěrečnou prezenční konferenci 21.11.2024 v Brně určenou institucím a jednotlivcům, kteří mají zájem zapojit se do jedné z forem sdílené péče.

Výstupem projektu bude také volně přístupný online sborník obsahující informace ze seminářů a konferencí, ale také rozhovory s rodiči, hostiteli a dobrovolníky.

 

Pošlete to dál: