Události

Konference o zapojení dobrovolníků při mimořádných událostech

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, Vás srdečně zve na celodenní konferenci

 

Zapojení dobrovolníků při společném řešení mimořádných událostí velkého rozsahu

 

dne 29. listopadu 2023 od 9.00 hod do 16.00 hod v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7).

 

Během konference proběhne vyhlášení národní Ceny za DOBROvolnictví ministra vnitra v kategorii dobrovolník a dobrovolnická organizace za rok 2023.

 

Přihlášky na konferenci zasílejte v termínu do 15. listopadu 2023 na email: blanka.uridilova@mvcr.cz

 

Účast na konferenci je bezplatná.

 

Diskutovanými tématy budou případové studie a evaluace nedávných mimořádných událostí velkého rozsahu se zapojením dobrovolníků. Bude představen návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví a další.

Kompletní program konference naleznete zde.

 

Pošlete to dál: