Ministerstvo zdravotnictví podpoří dobrovolnickou činnost v nemocnicích

Ministerstvo zdravotnictví schválilo 13 žádostí o poskytnutí dotace v Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Celkově bude na jednotlivé projekty rozděleno 11,6 mil. Kč.

Cílem je pilotně ověřovat nově vznikající Metodiku programu dobrovolnictví, tedy odzkoušet metodiku v praxi. Vybraná zdravotnická zařízení dostanou nejen podporu finanční, ale také pomoc s nastavením všech potřebných procesů, které se zavedením či rozvojem programu dobrovolnictví souvisejí. Skrze dobrovolnické programy mohou lidé pomáhat pacientům.

Sociální kontakt, rozptýlení a volnočasové aktivity, které dobrovolníci do nemocnic přinášejí, pomáhají pacientům lépe zvládat dobu hospitalizace. Přirozená psychologická podpora daná lidským zájmem o pacienty napomáhá jejich aktivizaci, ozdravnému procesu, a tím i zkrácení doby hospitalizace.

Výhody dobrovolnických programů ve zdravotních službách jsou již delší dobu ověřovány praxí. Z přítomnosti dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních mají užitek zejména pacienti a jejich rodinní příslušníci. Pozitivní vliv je však možné sledovat také u personálu i u dobrovolníků samotných. Připravovaná podpora dobrovolnických programů je tak prokazatelně zcela v souladu s aktuálně probíhajícím zkvalitňováním zdravotní péče poskytované pacientům v rámci celé České republiky.

Díky tomuto projektu dojde u řady poskytovatelů zdravotních služeb k vytvoření zcela nové pozice koordinátora dobrovolníků. Tam, kde koordinátor již působí, pomůže projekt s financováním personálních a provozních nákladů na dobrovolnický program.

Předpokládaný start projektu v nemocnicích od 1. dubna 2021 komplikují omezení související s šířením Covid-19. Největší překážkou spuštění dobrovolnického programu je zákaz návštěv v nemocnicích, což dobrovolnické aktivity znemožňuje.

 

Seznam schválených žádostí navržených k podpoře

 

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci 22. října 2020 v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb. Maximální výše podpory byla stanovena ve výši 950 000 Kč a jejím účelem má být vzdělávání koordinátora dobrovolníků, pokrytí jeho mzdy, případně další výdaje spojené s provozem dobrovolnických programů. Žádosti byly předkládány do 7. ledna 2021 a realizace projektů byla plánována od dubna 2021.

Veškeré náklady spojené s poskytnutím dotace budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

 

 

Pošlete to dál: