Události

Novinky v Evropském sboru solidarity – dobrovolnické projekty

Program Evropský sbor solidarity pokračuje v novém programovém období 2021–2027, které přinese některé nové prvky. Novinkou programu je např. přímo řízená aktivita dobrovolnictví v oblasti humanitární pomoci.

O finanční prostředky může požádat jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace či instituce, která působí v oblasti vzdělávání mládeže. V případě solidárních projektů může být žadatelem mimo jiné také neformální skupina mladých lidí (18-30 let). Žadatelská organizace musí být držitelem Quality Label ESC50, o kterou je možné žádat průběžně (ideálně min. 8 týdnů před termínem výzvy pro rozpočet). Akreditace se uděluje na období 3-7 let a zajišťuje udržení kvalitativních standardů programu. Součástí žádosti o akreditaci je i strategický plán rozvoje na dané období. V případě, že je žadatel držitelem Quality Label ESC52, je nutné podat žádost o její rozšíření na ESC50 (některé části předchozí žádosti se propisují a již není nutné je vyplňovat). V případě dalších dotazů se držitelé Quality Label mohou obracet na zástupce DZS nebo své hodnotitele.

Podporované aktivity:
1.) Individuální dobrovolnictví – jedná se o mezinárodní i národní aktivitu trvající 2 – 12 měsíců (v případě účastníků s omezenými příležitostmi 2 týdny až 2 měsíce)
2.) Dobrovolnické týmy – mezinárodní aktivita se zapojením min. 2 zemí, počet účastníků 10 – 40 (min. 1/4 účastníků ze zahraničí), vhodné pro krátkodobé aktivity

Termíny výzev v roce 2021 pro dobrovolnické projekty: 28. května 2021 ve 12:00 hod. a 5. října 2021 ve 12:00 hod.
Příručka pro žadatele

Rozpočtovými položkami jsou cestovní náklady (dle kalkulátoru vzdáleností, novinkou jsou tzv. Green travel při využívání hromadné dopravy); náklady na řízení projektu (paušální částka); organizační podpora (zahrnuje náklady spojené s ubytováním a stravováním účastníků); náklady na inkluzi; kapesné pro účastníky (paušální částka 5 EUR účastník/den v ČR); jazyková podpora (pouze u dlouhodobých aktivit individuálního dobrovolnictví); přípravná návštěva (za každou organizaci 1 osoba); mimořádné náklady (např. vízum, očkování, lékařská potvrzení včetně povinného testování Covid-19, zdravotní pojištění u národních aktivit, posílené mentorství, aj.).

Zajímavé odkazy:
Kulatý stůl pro koordinátory dobrovolnických projektů – online – 30.4.2021 – registrace
Webinář European Education and Culture Executive Agency – online – 4.5.2021 – informace

autor: | 28. dubna 2021 | Aktuality, Česká republika

Pošlete to dál: