Dobrovolnické organizace a programy

Pomáhat přírodě jako dobrovolník

Léto je v plném proudu a hezké počasí láká lidi do přírody. Projít se po louce nebo lesem je zážitek, který dodává energii, upevňuje vnitřní rovnováhu, odbourává stres. Jsou to okamžiky plné kochání se a obdivování krás, které příroda vytvořila. Ale jen do té doby, než narazíte na první odpadky, nebo dokonce skládku. Také už jste zažili tento šok? Abych utlumila ten pocit rozčarování, začala jsem si na výlety balit do batohu odpadkové pytle a rukavice. Každý sebraný odpadek v přírodě mě alespoň trochu zahřeje u srdce.

Pokud se ale chcete zapojit mnohem víc, v Libereckém kraji existuje spousta organizací, které pomáhají zlepšovat životní prostředí. Akce jsou zaměřeny nejen na úklid chráněných území, pomáhat je možné například i s pracemi v lesních školkách, kde se pěstují sazenice původních a často ohrožených druhů dřevin pro jejich výsadbu do Jizerských hor, nebo s obnovováním mizejících prvků z krajiny (remízky, mokřady, aleje, apod.).

Víkendové programy pro dobrovolníky nabízí hlavně obecně prospěšná společnost Suchopýr z Oldřichova v Hájích a liberecký Čmelák – Společnost přátel přírody. Dobrovolníci se mohou mohou zapojit do akcí v terénu (sázení stromů a keřů, hloubení novéých tůní, péče o unikátní přírodní lokality, pěstování vlastních sazenic, čištění potoků, pořádání akcí pro veřejnost, děti, mládež i dospělé). Dobrovolníci se mohou zapojit i do marketingu, fundraisingu, komunikace na sociálních sítích a dalších činností. Zkrátka jak zmiňuje sdružení Čmelák “další ruce nebo hlava jsou vždy fajn –  práce je víc, než dokážeme sami zvládnout.”

V okolí České Lípy pracuje skupina ZO ČSOP ARON, která se stará o údržbu přírodních památek v Libereckém kraji, transfery obojživelníků, údržbu maloplošných chráněných území, biomonitoring přírody v Libereckém kraji nebo fotodokumentaci.

Spolek Hvozd se zapojuje i do mezinárodních dobrovolnických programů

Vaši pomoc, ale také určitě rádi uvítají střediska ekologické výchovy, jako je  STŘEVLIK, který připravuje v Oldřichově v Hájích velké akce pro veřejnost (Den Země, Den stromů, Žabí festival) a má spoustu práce s farmou domácích zvířat (ovce, kozy, prase, huculští koně). Rádi vás uvidí i v liberecké Divizněkterá pracuje při Zoo Liberec nebo ve Spolku Hvozd, malém spolku, který udržuje sídlo, sad a zahrady pod taktovkou udržitelného hospodaření, zabývá se soběstačností a udržitelností v oblastech dřevozpracovatelství, energetiky a vodních zdrojů. Eva Pilnaj dodává: “Organizujeme kulturní a vzdělávací akce, tvořivé dílny, hudební setkání. Hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou pečovat o pozemek, sídlo a komunitu a kteří nám pomohou zajistit akce, zkrátka přidají ruce k dílu.”

Údržbou chráněných území a naučných stezek v Jizerských horách se zabývá také Jizersko-ještědský horský spolek.

Ekovýchova Libereckého kraje spravuje kalendář akcí, které jsou zaměřeny na akce a zážitky propojené s přírodou a které můžete navštívit nehledě na roční období.

Hezké léto plné (ničím nerušených) přírodních krás!

 

 

Pošlete to dál: