Aktuality

Upozornění pro zájemce o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby

Až do konce července mohou neziskové organizace žádat Ministerstvo vnitra České republiky o udělení akreditace pro jejich projekt či program. Pouze projekty s platnou akreditací mohou totiž od Ministerstva vnitra žádat na svou aktivitu peníze ze státního rozpočtu.

Akreditace je určitou známkou kvality a její udělení přináší vysílajícím organizacím výhody. K nim patří především právě možnost žádat Ministerstvo vnitra o státní dotaci na úhradu části nákladů spojených s výkonem dobrovolnické služby. Ministerstvo vnitra uděluje akreditaci organizacím vždy na dobu čtyř let. O obnovení akreditace pro dobrovolnický program nebo projekt musí žádat i organizace, jimž stávající akreditace končí v roce 2021. Podmínkou pro udělení dotace je totiž i platná akreditace s účinností po celý rok, na nějž je peněžní podpora požadovaná. Uzávěrku dotačního řízení pro rok 2021 plánuje Ministerstvo vnitra na 30. září 2020, jelikož pro příští rok platí nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Akreditace je zárukou právní ochrany dobrovolníků, zaručuje vhodné podmínky pro dobrovolnickou činnost nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce.

Dobrovolníci v akreditované organizaci mají smluvně zaručené postavení, ale také nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnictví nebo na poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek. Akreditované organizace mají také povinnost zajistit dobrovolníkům pojištění proti škodám na zdraví a na majetku, často také dobrovolníkům nabízí hrazení cestovních výdajů, ubytování či stravy. Organizace také může dobrovolníkům hradit  důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu.

Pravidla a formulář žádosti k udělení akreditace jsou umístěny na webu Ministerstva vnitra v sekci Dobrovolnická služba/Akreditace. Pokud potřebujete další informace, radu či pomoc v procesu podávání žádosti, neváhejte se obrátit na naše Regionální dobrovolnické centrum prostřednictvím e-mailu: anna.klimova@adra.cz, nebo telefonicky na číslo  605 254 555.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Pošlete to dál: