První společné setkání zástupců Regionálních dobrovolnických center se konalo na půdě Ministerstva vnitra

Zástupci jedenácti nově vzniklých Regionálních dobrovolnických center z různých koutů republiky se v pondělí 15. června sešli na Ministerstvu vnitra, aby se pobavili o svých představách a vizích. Společně se zástupci Ministerstva vnitra probírali postup při naplňování cílů i harmonogram plánovaných akcí.

Zástupci Regionálních dobrovolnických center z celé republiky u jednoho stolu.

I když je koncept regionálních dobrovolnických center relativně nový, stojí za nimi organizace, které mají v krajích s dobrovolnictvím již mnohaletou zkušenost.  V Plzeňském kraji regionální dobrovolnické centrum zajišťuje Totem, Prahu a Středočeský kraj má pod patronací Letokruh, Jihočeský kraj KreBul, Karlovarský kraj Instand, Ústecký kraj Dobrovolnické centrum, Pardubický kraj KONEP, Liberecký a Moravskoslezský kraj ADRA, Jihomoravský kraj Plán B a nově Zlínský kraj Charita Uherský Brod. Kraje, organizace ale i dobrovolníci se tak mohou spolehnout, že pro ně Regionální dobrovolnická centra budou spolehlivým partnerem.

Důležitým bodem setkání byla spolupráce Regionálních dobrovolnických center a vzájemné sdílení informací tak, aby se příklady dobré praxe i zkušenosti přenesly z jedné části republiky do druhé. Hlavním cílem Regionálních dobrovolnických center je totiž zvýšit povědomí o dobrovolnických příležitostech v krajích a podpořit rozvoj dobrovolnictví, ale také propojit dobrovolníky s organizacemi, které je potřebují.

V neposlední řadě padla na schůzi i první konkrétní data dnů otevřených dveří: do Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje se můžete podívat už příští týden ve čtvrtek 25. června a to od 10 hodin na adrese Totemu – Kaznějovská 51, Plzeň.  14. července v 10 hodin své dveře otevře Regionální dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje ve svém sídle v Martinovská 3247/164 Ostrava-Martinov. Další Regionální dobrovolnická centra budou následovat.

Pošlete to dál: