Deset let od povodní na Liberecku: pomáhali profesionálové i dobrovolníci

Životy tisíců lidí ovlivnily před deseti lety přívalové deště, které zasáhly Liberecký kraj v srpnu roku 2010. Proti živelné pohromě se tehdy postavilo 270 profesionálních i dobrovolných hasičů, zhruba 40 záchranářů, stovky policistů, vojáků i dobrovolníků. Zachraňovaly majetek i životy. Jejich nasazení oslavovali lidé v sobotu 8. srpna při vzpomínkové akci v Bílém Kostele nad Nisou.

„Chtěl jsem znovu poděkovat všem složkám integrovaného záchranného systému, sborům dobrovolných hasičů a Armádě České republiky za záslužné činy vykonané při záchraně lidských životů a majetku,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Povodně v roce 2010 zasáhly více než 80 obcí v Libereckém kraji. Pršet začalo v pátek 6. srpna večer a prudký déšť trval celou noc. První hovory s žádostmi o pomoc začali hasiči přijímat ve čtyři hodiny ráno dalšího dne. Potýkat se museli s vylitými řekami, zaplavenými domy, garážemi, silnicemi i kolejnicemi. Přestaly proto jezdit vlaky z Liberce do Hrádku nad Nisou, z Frýdlantu do Černous a do Vansdorfu, nebo do Žitavy, v mnoha domácnostech také nešel proud. Povodně zapříčinily smrt pěti lidí a poškodily téměř dva tisíce domácností.

Dobrovolníci v akci

Celkové škody se tehdy vyšplhaly až na osm miliard korun, a mohlo to být ještě více, kdyby se do pomoci nezapojili dobrovolníci i dobrovolní hasiči, kteří pomáhali, aniž by za svou práci očekávali odměnu. Do pomoci v roce 2010 se zapojila například Humanitární organizace ADRA, dále Český červený kříž, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Elva Help, Člověk v tísni, Hand for help, nebo Oblastní charita Liberec. Dohromady vyslali do terénu téměř dva tisíce dobrovolníků. Neziskové organizace také pořádaly sbírky a zasadily se o to, aby se peněžní i jiné dary dostaly až k lidem v nouzi.

Dobrovolníci se scházeli v sídle Českého červeného kříže oblastního spolku v Liberci, kde plánovali, jak nejlépe pomoci lidem zasaženým povodněmi. Koordinátoři dobrovolníků vysílali jednotlivé skupiny na místa, kde jich bylo potřeba. Na společných poradách si pak dobrovolníci vyměňovali poznatky a zkušenosti z terénu, které využívali při další pomoci.

Součástí pomoci lidem postiženým záplavami byla zdravotnická a psychologická pomoc, ale také likvidační práce, kdy bylo potřeba například odstranit ze silnic či kolejí stromy, či uklidit jiné následky potopy. Každá pomoc byla drahá. „Dělali jsme, co bylo zrovna potřeba. Párkrát jsem vezl z Liberce do Raspenavy plné auto pracovních pomůcek, dezinfekce, rukavic, různých hadrů. Také jsem uklízel nánosy písku ze zahrádky nebo ze studánky,” popisuje činnost dobrovolník z organizace ADRA Pavel Lank, který při povodních v roce 2010 pomáhal. Mezi dobrovolnou pomoc patřilo i poskytnutí ubytování seniorům z Chrastavy, jejichž domov vyplavila voda.

Samotná katastrofa ale není vše, co si můžeme deset let po události připomenout. Výstava s názvem 10 let od povodní zahrnuje kromě fotografií z roku 2010 také návrh liniových opatření proti vodě v některých obcích na toku Nisy. Zájemci mohou také nahlédnout do Povodňového portálu kraje, nebo si připomenout, jak v roce 2010 vypadala krizová komunikace. Důležité je totiž nejen vzpomínat, ale také se umět z katastrofy poučit. Výstava je od 3. do 28. srpna k vidění ve vstupním vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje.

Pošlete to dál: