Dobrovolnické organizace a programy

Dobrovolnický program Centra pro integraci cizinců

Občanské sdružení Centrum pro integraci cizinců bylo založeno v roce 2003 s cílem pomáhat cizincům při začleňování do české společnosti.

Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb, vzdělávacích a dobrovolnických aktivit cizincům, kteří dlouhodobě či trvale bydlí v České republice. Poskytuje jim sociální a pracovní poradenství, vyučuje češtinu a pomáhá s dalším vzděláváním. Působí ve všech krajích, těžiště jeho činnosti spočívá v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji.

Centrum pro integraci cizinců má také svůj dobrovolnický program, jehož cílem je vytvářet prostor pro setkávání a vzájemné poznávání Čechů a cizinců. Setkání jsou zaměřena na procvičování mluvené češtiny, doučování dětí i dospívajících, organizaci kulturních večerů, diskuzí i výletů.

Dobrovolnický program má dvě navzájem propojené části: Individuální mentoring, doučování dětí a Otevřený klub.

Mentoringový program a doučování dětí probíhá již od roku 2005, a to i na území Libereckého kraje. Cílem mentoringu je zaměřit se na pomoc konkrétnímu klientovi-cizinci při poznávání okolí nového domova. Jeden konkrétní dobrovolník spolupracuje s jedním cizincem, případně jeho rodinou. Dobrovolníci mohou nabídnout konverzaci v češtině, doučování češtiny a jiných školních předmětů nejčastěji pro děti a dospívající. Společné trávení volného času, kdy dobrovolník pomáhá cizinci poznat běžné volnočasové aktivity v Česku a také se seznámit s kulturou (např. návštěvou výstav apod.). 

Druhou část dobrovolnického programu představuje Otevřený klub. V jeho rámci organizuje tým 5-10 dobrovolníků nejrůznější volnočasové aktivity, např. večery kultur, poznávací procházky a výlety. Téměř všechny události jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Otevřený klub tak nabízí společný čas a prostor, kde se mohou cizinci a Češi setkávat, sdílet zkušenosti, diskutovat o tématech, která je zajímají.

Centrum pro integraci cizinců se o své dobrovolníky stará. Podporuje je formou konzultací, skupinových setkání a supervizí. Dobrovolníkům také zajišťuje pojištění a administrativní zázemí. Každý dobrovolník také projde úvodním školením, kde je seznámen s pravidly a principy programu.

Další informace o dobrovolnickém programu Centra pro integraci cizinců nabízí toto video.

Informace o organizaci samotné naleznete na jejich webové stránce či v naší databázi.

 

 

 

 

Pošlete to dál: