Aktuality

INEX připravuje dvě školení pro budoucí vedoucí workcampů

České workcampy potřebují své vedoucí. Pozice vedoucí workcampu přináší skvělou možnost vyzkoušet si roli leadera v mezinárodní skupině. Vedoucí komunikuje s týmem smysl a detaily pracovních aktivit, koordinuje volný čas a stará se o motivaci a energii skupiny. Snaží se, aby byl spokojený organizátor workcampu s prací týmu a tým byl spokojený s průběhem workcampu. Noví vedoucí jsou připravování v rámci tzv. vzdělávacího cyklu pro vedoucí workcampu, jehož stěžejní částí je víkendové školení vedoucích, kterým provází zkušení vedoucí a školitelé INEXu. První termín školení je již 29. dubna až 1. května, více se o něm můžeš dozvědět v této FB události a uskuteční se v Nymburku. Druhé školení proběhne také v Nymburku v termínu 13.-15. května. Více informací o vední workcampu a školení na webu INEXu.

Workcampy jako takové přinášejí skvělou příležitost na to potkávat lidi rozmanitých národností, kultury, náboženství apod. a jejich původní a stále platná myšlenka je tvořit prostředí pro vzájemné porozumnění a respekt.

Zde je událost prvního školení: https://fb.me/e/2nOSlQ0Wq

A tady je článek o vedení na webu: https://www.inexsda.cz/novinky/aktuality/prijmi-novou-vyzvu-ved-workcamp-v-lete-2021/

 

 

Lenka KadeřábkováŘeditelka/DirectressINEX – Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.Varšavská 30, Praha 2e-mail: lenka.kaderabkova@inexsda.czmob: +420 608 920 912web | facebook

Pošlete to dál: