Aktuality

Dobrovolnictví a dobrovolnické programy se nyní vyplatí mnohem více podpořit díky změně zákona

Změna zákona přináší možnost snížení daňového základu o hodnotu daru pro nestátní neziskové organizace. To znamená, že dárci a podporovatelé jsou daňově zvýhodněni až do výše 30 % hodnoty daru za zdaňovací období 2020 a 2021. Jde o jedinečný a časově omezený benefit, který se podařilo prosadit v návaznosti na dopady pandemie Covid-19.

Dárcovská novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů (Zákon č. 39/2021 Sb.) a vešla v účinnost dne 4. února 2021 i díky iniciativě Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Zvýhodněný odpis lze uplatnit zpětně, a letos to zase může být pro některé dárce inspirace, aby ve své podpoře navzdory ekonomickému propadu pokračovali. Týká se nejen firem, ale i fyzických osob a dárců z řad zaměstnanců.

 

Jsme rádi, že novela dorazila včas do cíle a zvýšený daňový odpis budou moci dárci uplatnit již za uplynulý rok. Pro neziskovky je to současně start k tomu, aby začaly intenzivně oslovovat své dosavadní i potenciální dárce a informovali je o tom, že tento benefit budou moci využít i pro dary poskytnuté během letošního roku. Věřím, že i díky tomuto impulsu budou firmy v sociálně zodpovědné politice pokračovat, navzdory ekonomickému propadu a obavám z budoucnosti,“ uvedl prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Marek Šedivý.

 

Zaměstnanci mohou uplatnit poskytnutý dar pro snížení daně z příjmů za rok 2020 a 2021 nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Stačí předat účtárně potvrzení vydané příjemcem daru, které obsahuje identifikaci dárce, zejména jméno a příjmení, datum narození, datum přijetí daru obdarovaným a hodnotu a účel daru.

Právnické osoby jej uplatní při podání daňového přiznání na základě potvrzení obsahujícího identifikaci dárce, zejména název, adresu, IČ, datum přijetí daru obdarovaným, hodnotu a účel daru.

Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu využit na účely dané zákonem o daních z příjmů, např. na vědu a vzdělávání, kulturu, sport, sociální, zdravotnické, charitativní a humanitární účely atd.

Další informace a jednoduchý návod pro dárce si přečtěte na webu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

 

 

Pošlete to dál: