Farní Charita pomáhá na Českolipsku už více než 20 let

Farní Charita funguje na Českolipsku od roku 2000 a za tu dobu stihla pod vedením paní ředitelky Evy Ortové zrealizovat celou řadu aktivit, kterými pomáhá zdejším občanům.  Výčet služeb spjatých s touto organizací přesahuje desítku, proto vyjmenujme alespoň některé: provoz azylových domů pro ženy, matky, otce a rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, nízkoprahové centrum pro děti a mládež Koule, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo podpora pěstounů při výchově svěřených dětí. Farní Charita Česká Lípa provozuje mimo jiné také ubytovnu pro osoby s nízkými příjmy nebo sociální automobil k převozu tělesně hendikepovaných osob. Ve Farní charitě funguje také Dobrovolnické centrum, jehož nejnovější aktivitou je zařizování nezbytných nákupů a pochůzek pro seniory, rodiče samoživitele a zdravotně postižené žijících v českolipském okresu, avšak mimo město Česká Lípa.

Dobrovolnické centrum již čtvrtým rokem koordinuje Dita Krčmářová. Jak sama říká, začátky nebyly úplně jednoduché: „Byla jsem hozena do vody a musela jsem se naučit plavat. Začali jsme se s Charitou ČL orientovat na české dobrovolnictví a snažili se najít cestu, kterou se vydáme. Důležité je dobrovolníky oslovit a probudit v nich nadšení pro danou věc. Dobrovolník musí věřit, že je potřebný pro druhé, a pak svůj um, znalosti, péči, lásku a kreativitu začne předávat dál, což jemu samotnému přináší hřejivý pocit.“ Vítají tu dobrovolníky všech věkových kategorií, ale nejvíce spolupracují se studenty místních středních škol. Umožňují těmto mladým lidem načerpat dobrovolnickou zkušenost. Jejich prostřednictvím může organizace přispívat k rozvoji společnosti a kultivaci životního prostředí především v rámci kulturních, společenských a sbírkových akcí Farní charity Česká Lípa.

Do aktivit Dobrovolnického centra se v roce 2020 zapojilo 29 dobrovolníků, ti společně odvedli 166 dobrovolnických hodin. Oproti předešlým rokům pomáhali dobrovolníci na poměrně malém množství akcí, protože většina událostí byla zrušena kvůli mimořádným opatřením z důvodu boje proti koronaviru. Zapojili se hlavně do výroby a prodeje dobročinných palačinek Farní charity na českolipských akcích, pomáhali při realizaci podzimní Sbírky potravin, nabídli pomoc také v nízkoprahovém Klubu Koule při workshopech v rámci Týdne nízkoprahových klubů a při doučování klientů. V neposlední řadě pomáhali dobrovolníci i městu Česká Lípa a reklamní agentuře Deus, pro které během jarního nouzového stavu roznášeli do schránek na Českolipsku informační letáky pro seniory a volnočasový měsíčník Lípa.

Největší radost z práce má koodinátorka Dita Krčmářová právě při setkávání se studenty středních škol na dobrovolnických akcích: „Jde z nich energie a vůbec nejsou líní ani ztracení v téhle době. Pomáhají bez nároku na finanční odměnu, doučují, rozdávají letáky, informují o sociálních službách, komunikují s dárci v rámci Potravinové banky či Tříkrálové sbírky, jsou to nadšenci. A co je nejvíc, vracejí se.“

Dita Krčmářová se zamýšlí také nad aktuálním „koronavirovým“ děním, ve kterém nachází i pozitiva: „Jsou situace, které nás zaskočí, myslím nouzový stav v naší zemi, šíření nákazy, nemocnost zaměstnanců. Ale ochota vysokoškolských a středoškolských studentů doučovat online klienty v nízkoprahovém centru byla až dojemná. Potravinová pomoc a dodávky ochranných pomůcek pro azylové domy od našich dobrovolníků na Českolipsku nebraly konce, opravdu.“ vyzdvihuje koordinátorka chuť dobrovolníků pomoci i v této nelehké době. A rozhovor uzavírá tím, že dobrovolnictví pro ni znamená svobodnou vůli rozhodnout se, komu a jak pomáhat – „což je vždycky fajn,“ dodává.

Informace o Farní charitě Česká Lípa a jejím nepřeberném množství služeb naleznete na webových stránkách organizace či v naší databázi.

Některé z dobrovolníků Farní Charity Česká Lípa představíme v jednom z dalších článků v sekci Příběhy dobrovolníků.

 

Pošlete to dál: