Aktuality

Kredity za dobrovolnictví pro studenty FP TUL

Už jste to slyšeli? Studenti Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty na TUL mohou získat 2 kredity za semestr navíc za dobrovolnické aktivity.

Pomáháš nezištně potřebným?

Dobrovolnická činnost se úzce prolíná s učitelskými profesemi, rozvíjí hodnotový systém budoucích učitelů a jejich žáků. Nejen proto se vedení Fakulty přírodovedně-humanitní a pedagogické již během pandemie v roce 2021 rozhodlo, ze dobrovolnická činnost se stane její nedílnou součástí. Na TULce je spousta studentů, kteří ve svém volném čase pomáhají potřebným bez nároku na odměnu. Vypomáhají v domovech důchodců, doučují cizince češtinu, pracují pro ESN Liberec, tančí s paraplegiky, pomáhají v sociálních službách… Jsme na naše studenty pyšní a rádi bychom je alespoň trochu odměnili – a to formou možnosti získání až 4 kreditů za dobrovolnickou práci.

Jak to funguje?

  • Napiš na začátku semestru Júlii Jandejskové NEBO své studijní referentce na své fakultě email s žádostí o zapsání předmětu DFP/DOBR1 nebo DFP/DOBR2 do Stagu

  • Domluv si spolupráci s organizací u které budeš dobrovolničit a stanovte si podmínky, vyřešte potřebnou administrativu.

  • Pomáhej…

  • Na konci semestru si nech podepsat formulář se souhlasem s udělením zápočtu

  • Formulář pošli naskenovaný Júlii Jandejskové nebo své studijní referentce

  • DĚKUJEME za pomoc, posíláme 2 kredity za semestr, 4 kredity za rok dobrovolničení…

Pošlete to dál: