Křesadlo 2023 – cena za neobyčejné věci

Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti? Nominujte jej!

KŘESADLO 2023 v Libereckém kraji

„Dobrovolníci jsou odvážní lidé a jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především své srdce službě ostatním. Tím přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu k překonávání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnost má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by mělo být pro nás všechny inspirací k činům.“ (Z poselství generálního tajemníka OSN Koffiha Annana k zahájení Mezinárodního roku dobrovolníků – 2001).

Všichni, kteří znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti, máte možnost dát jemu i široké veřejnosti najevo, že si této pomoci vážíte a že mu děkujete. Jak to udělat?

Nominujte jej na „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci „KŘESADLO 2023 v Libereckém kraji.“

Své nominace zasílejte nejpozději do 30. 09. 2023 na emailovou adresu: preislerova.jana@pl.liberec.cz nebo písemně na adresu Komunitní střediska KONTAKT Liberec, p. o. (U Tiskárny 81/1, Liberec V – Kristiánov, 460 05).

Nominační list naleznete v odkazu níže a musí být opatřen podpisem nominovaného. Další náležitostí nominace je vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů od nominovaného (odkaz níže).

VÝZVA
NOMINAČNÍ LIST
SOUHLAS 

 

Podstata myšlenky

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Libereckém kraji. Návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného, popis jeho činnosti, zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn a také jméno a podpis navrhovatele.

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, či potřebným.

 

Článek je převzatý z webových stránek Kontakt Liberec.

Úvodní fotografie je převzatá z webových stránek DCUL.

Pošlete to dál: