Dobrovolnické organizace a programy

Centrum Lira a její dobrovolnické programy. Vyberte si!

Centrum Lira se soustředí na pomoc dětem s postižením a jejich rodinám zvládnout situaci tak, aby děti vyrůstaly v rodině a všichni její členové mohli vést dobrý a spokojený život.

Zaměřuje se hlavně na ranou péči a sociálně aktivizační služby, které jsou určeny rodinám dětí s poruchou autistického spektra (dále PAS) nebo s podezřením na PAS z Libereckého kraje od raného věku do dovršení 10 let. A právě zde se mohou dobrovolníci skvěle uplatnit! Stačí si vybrat z nabízených dobrovolnických programů a ozvat se koordinátorce dobrovolníků, paní Mgr. Haně Prokurátové:  hana.prokuratova@centrumlira.cz,  tel.: 778 751 201.

Kromě níže uvedených dobrovolnických programů, Centrum Lira jednou měsíčně pořádá také Klub rodičů (seminář, relaxace, … zkrátka program pro rodiče). Po tuto dobu zajišťuje s dobrovolníky hlídání dětí. Jedná se obvykle o 2 hodiny.

Aktuálně v Centru Lira působí 12 dobrovolníků,  kteří docházejí dle svých časových možností, nejvíce na sportovní kroužek a hlídání během akcí pro rodiče.

Kroužek sportovních aktivit

Náplní kroužku sportovních aktivit je aktivní trávení volného času dětí s PAS, upevňování radosti z pohybu. Během kroužku se rozvíjí pohybové schopnosti a dovednosti dítěte, hrubá i jemná motorika. Děti upevňují své komunikační a sociální dovednosti, rozvíjí svou hru. Učí se dodržovat pravidla, spolupracovat s vrstevníky, přijímat výhru i porážku.
Kroužek probíhá pravidelně jednou týdně ve středu od 15:30 do 16:30 hod v prostorách tělocvičny ZŠ Orlí v Liberci.

Hlavní činnost dobrovolníka:
• přímá práce s dítětem, dopomoc při cvičení, zapojování do kolektivu a her
• výroba procesuálních schémat, vizualizace cvičebních aktivit
Výtvarný a kreativní kroužek

Výtvarný a kreativní kroužek

Výtvarný a kreativní kroužek je další možností aktivního trávení volného času dětí s PAS. Děti se seznamují s různými materiály a technikami zpracování. Během činností děti rozvíjí jemnou motoriku a představivost. Své hotové výrobky si odnášejí domů. Pracuje se s vizualizovaným režimem, procesuálními schématy. Během kroužku vedeme děti k samostatnosti i práci v kolektivu.
Výtvarný kroužek probíhá jednou za 14 dní v pondělí od 14.30 do 15.30 hod v prostorách našeho Centra.

Hlavní činnost dobrovolníka:
• přímá práce s dítětem, dopomoc při činnostech, zapojování do kolektivu
• výroba procesuálních schémat, vizualizace výtvarných aktivit

Herní skupiny

Příměstské tábory probíhají o letních prázdninách. Cyklus jednoho tábora trvá pět dní přibližně osm hodin denně.

Tábor je zaměřen na rozvoj herních a sociálních dovedností pod vedením terapeutů a dobrovolníků. Náplní jsou klasické táborové hry a výlety.

Hlavní činnost dobrovolníka:
• přímá práce s dítětem, dopomoc při činnostech a hrách, zapojování do kolektivu

• výroba procesuálních schémat, vizualizace aktivit a programu, tvorba výzdoby a kulis

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi

Pobytové kurzy rodinám nabízí možnost načerpat nápady a inspiraci, obohatit se o nové zážitky a zkušenosti, poznat jiné rodiny. Náplní jsou terapie pro děti, odborné konzultace s odborníky, společné aktivity a výlety, sourozenecká skupina.

Kurz probíhá 5 dní, od středy do neděle, v hotelu Semerink v Janově nad Nisou.

Hlavní činnost dobrovolníka:
• přímá práce s dítětem, dopomoc při činnostech a hrách, zapojování do kolektivu
• výroba procesuálních schémat, vizualizace aktivit a programu
• natáčení programů na videokameru a fotografování
• zapojení do sourozenecké skupiny – práce a hra s dětmi

 

 

Pošlete to dál: