Ocenění Křesadlo: nominuj dobrovolníky za jiskru lidskosti

Šest dobrovolníků z libereckého kraje získá v prosinci ocenění KŘESADLO, cenu pro obyčejné lidi za neobyčejné věci.

Je ve vašem okolí někdo, kdo podá pomocnou ruku každému, kdo ji potřebuje a vše činí ochotně a bez nároku na odměnu? Je ve vaší blízkosti člověk, jehož světlo a přítomnost vás „dobíjí“ pokaždé, když se cítíte na dně? Pokud jste si odpověděli alespoň jednou ANO, tak neváhejte a nominujte toho člověka na ocenění KŘESADLO 2020 pro Liberecký kraj.

Křesadlo je důmyslnou kombinací několika prvků, které dokážou zázrak – vznikne oheň. Stejně tak dobrovolníci svou různorodou činností umějí dělat zázraky. Ochotu nezištně pomáhat druhým a dlouhodobé zásluhy dobrovolníků oceňuje od roku 2001 organizace HESTIA cenou KŘESADLO. Slavnostní předání cen se odehraje 1. prosince v Kulturním centru VRATISLAVICE 101010 v Liberci od 17.00 hodin. Nominovat dobrovolníky je možné až do 9. října.

Příběhy, kterých si vážíme

Ať už se jedná o obecně prospěšnou činnost, o pomoc dětem v dětských domovech či seniorům v domovech důchodců, o čas strávený s lidmi s postižením nebo o důmyslné vedení organizace, která podporuje dobrovolnictví, to vše jsou činnosti, které si zaslouží pozornost. Přesto, že je dobrovolnictví nezištnou činností, je milé vědět, že si vaší práce někdo váží.

Právě prostřednictvím ceny KŘESADLO můžete upozornit na přínos dobrovolnické pomoci ve vašem městě či přímo ve vaší dobrovolnické organizaci.

„Věřím, že Křesadlo může být zároveň motivací k dobrovolnictví pro současné dobrovolníky i pro lidi, kteří nezištnou pomoc teprve zvažují. Předávání ceny má zároveň velký vliv na propagaci dobrovolnictví v kraji a v regionu, protože do výběru dobrovolníků zapojujeme i představitele měst, obcí a krajů, kteří následně cenu Křesadlo i předávají,“ míní zakladatel ceny Jiří Tošněr.

Na slavnostní předávání cen, které bude součástí společenského večera, jsou zvaní všichni dobrovolníci z kraje.

Nominovat osobnosti dobrovolnictví v Libereckém kraji mohou občané měst i samotné neziskové organizace, které se dobrovolnictví věnují. Podmínkou pro nominaci je souhlas kandidáta ceny KŘESADLO 2020 se zveřejněním jeho jména a hlavního důvodu, proč byl na cenu navržený, kandidát zároveň musí souhlasit s případnou spoluprácí s médii. Součástí nominace je zaslání návrhu, který bude obsahovat příběh dobrovolníka, popis jeho činnosti a hlavní důvody jeho navržení. Návrh musí také obsahovat kontaktní údaje navrhovatele, základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta.

Organizátorem letošního ročníku udělování ceny KŘESADLO je Komunitního střediska KONTAKT ve spolupráci se společností Severočeské vodovody a kanalizace. Nominaci lze zaslat buď e-mailem na adresu  dobrovolnik@ksk.liberec.cz nebo písemně na adresu Komunitní centrum Liberec p. o., Palachova 502/7, Liberec 1.

K nominaci můžete také využít formulář, který najdete na oficiálních stránkách události.

Pošlete to dál: