Události

Ohlédnutí se za Křesadlem

Dne 6.12. 2022 se na slavnostním večeru Křesadlo 2022 předávala ocenění dobrovolníkům Libereckého kraje. Oceňování dobrovolníků Libereckého kraje již má svou tradici a každoročně vyvrcholí slavnostním vyhlašovacím večerem.

Letošní ročník Křesadlo 2022 je v řadě již jedenáctým a byl pořádán společnostní Severočeské vodovody a kanalizace, členem skupiny Severočeská voda ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. Slavnostní večer se uskutečnil v Kulturním centru Vratislavice 101010.

Šest dobrovolníků (čtyři ženy a dva muži) Libereckého kraje z 14 nominovaných, získalo ocenění Křesadlo za svou dobrovolnickou činnost. Vybraní dobrovolníci převzali ocenění z rukou významných představitelů Libereckého kraje. Slavnostní večer byl pak symbolickým poděkováním všem nominovaným. Čekalo na ně několik kulturních vystoupení, raut a mnoho zábavy.

Pořadatelem Křesadla je organizace Hestia, která se podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví věnuje již téměř 30 let.

Mezi oceněnými dobrovolníky letos byli: 

1) Zdeňka Čejková – zakladatelka spolku „ostrov života“ v Hrádku nad Nisou, který se věnuje bezplatné distribuci zdravotních pomůcek a materiálu potřebným (vážně a dlouhodobě nemocným).

2) David Urbánek – působící jako dobrovolný hasič, jeho hlavní oblastí je práce s mládeží a jeho činnost je velmi pestrá, dobrovolnické činnosti věnuje veškerý svůj volný čas.

3) Radek Tomáš Bín – Dobrovolník českolipské Adry, autor i realizátor nápadu na elektrorikšu pro klienty Domova pro seniory, působí jako dobrovolník v Alzheimer Home (křesadlo za něj převzal Petr Máška z Adra Česká Lípa).

4) Michaela Kirschová – je členkou záchranného týmu i dobrovolnicí OS ČČK Liberec, vede kroužek mladého zdravotníka a dětem se věnuje i mimo kroužek. Byla nepostradatelnou dobrovolnicí za pandemie Covidu-19 i při příchodu ukrajinských uprchlíků.

5) Jitka Cillerová – je dobrovolnicí dobrovolnického centra Dobromysl již šest let a dochází do nemocnice v Turnově. Zlepšuje náladu pacientů a přináší tam radost. Zastavit se nenechala ani pandemií Covidu -19 a vytvářela výzdobu pro pacienty.

6) Jaroslava Cejnarová – koordinovala převoz ukrajinských uprchlíků přes hranice a dovoz pomoci těmto lidem, organizuje humanitární pomoc pro Ukrajinu ve spolupráci s nadačním fondem Veroniky Kašákové a pomáhá i v Dobročinném šatníku Liberec.

 

Všem oceněným dobrovolníkům ze srdce gratulujeme a děkujeme jim za jejich přispění společnosti!

 

Pošlete to dál: