Tříkrálová sbírka se blíží. Buď také king!

Tříkrálová sbírka Diecézní charity bude slavit třiadvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity.  Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem.

Pomáhat je IN – ukaž, že jsi KING!

Zapojte se aktivně do Tříkrálové sbírky, která v roce 2023 probíhá od 1. do 15. ledna zazní v ulicích měst a obcí, v kostelích, obchodech i v domácnostech po celé ČR opět tříkrálová koleda díky tradiční Tříkrálové sbírce. Pojďte také koledovat! Nezáleží na věku ani na tom, kde bydlíte, důležité je nadšení a chuť pomáhat. Pokud se chcete jako dobrovolník zapojit, kontaktujte vedoucí dobrovolnických center Diecézní charity.

V České Lípě je to Pavla Bratršovská: bratrsovska@ceskalipa.charita.cz. V Liberecké charitě pak stačí vyplnit dotazník online.

Na Českolipsku podpoří sbírka svoz hendikepovaných dětí

V rámci největší dobrovolnické akce v Česku se bude po mnoha koutech okresu Česká Lípa koledovat na podporu Sociálního automobilu Charity Česká Lípa určeného pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy.

Sociální automobil sváží již od roku 2007 děti z mnoha koutů Českolipska, výrazně pomáhá rodičům s péčí, dětem přináší pocit samostatnosti a jeho existence je přímo vázána na finanční podporu od široké veřejnosti.

Aktuální informace o místech a datech koledování naleznete na tomto odkazu.

Novoroční koncert v Liberci

I na Liberecku se bude koledovat. Již je tu zapečetěno bezmála sto kasiček, které malí koledníci roznesou do ulic měst a obcí. Koledovat se bude v Jablonci nad Nisou, v Hrádku nad Nisou, ve Frýdlantě, Kunraticích i Krásném Lese. Na koledníky se mohou těšit i v Českém Dubu, Světlé pod Ještědem, Chrastavě, Nové Vsi a Rádle. Zpěv tří králů uslyší také v Kryštofově Údolí a samozřejmě v Liberci, kde se můžeme těšit i na „Novoroční koncert u příležitosti Tříkrálové sbírky 2023“. Koncert se bude konat 5. 1. 2023, v 17 hodin, v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci, i tam můžete přispět!

Virtuální kasička

Pokud se vám koledníky nezadaří potkat, nezoufejte, pomoci potřebným můžete i prostřednictvím virtuální kasičky.  Pro účely Tříkrálové sbírky byl zřízen tříkrálový účet 66008822/0800, kam můžete zasílat své dary. Pokud se rozhodnete podpořit například Charitu Česká Lípa, zadejte variabilní symbol  777940801.

QR kódy

Zdroje:

https://ceskalipa.charita.cz/akce/trikralova-sbirka-2023/

https://charitaliberec.cz/

https://www.trikralovasbirka.cz/

Pošlete to dál: