Aktuality

Státní dotace od českých ministerstev pro oblast dobrovolnické služby

Dobrovolnická služba v různě specifikovaném zaměření je předmětem finanční podpory zejména Ministerstva vnitra, ale také Ministerstva zdravotnictví, okrajově a nepravidelně i dalších našich ministerstev.

Podmínky jsou různé a každoročně se mohou měnit. Stejný zůstává zpravidla požadavek na spolufinancování dotovaného projektu, dotace se nejčastěji poskytuje maximálně do výše 70 % celkového rozpočtu projektu. Dotace tedy nikdy nevyřeší kompletní financování dobrovolnického projektu, stane se jen dílkem v rozpočtové mozaice a příspěvkem k dosažení záměru.

 

Dobrovolnictví je agendou Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra vede agendu dobrovolnických organizací, snaží se o jejich kvalitativní regulaci, proto dotačně podporuje pouze organizace s platnou akreditací podle zákona o dobrovolnické službě. Dotace jsou účelové a neinvestiční, jsou poskytovány na období kalendářního roku. Termín podávání žádostí, požadavky na způsob čerpání dotace a další podrobnosti jsou vždy stanoveny v aktuální Výzvě k podání žádosti o dotaci.

Aktuální informace o akreditacích i dotačních možnostech jsou vždy k dispozici na webu Ministerstva vnitra. Informace o dotacích, jejich podmínkách, přehled udělených dotací a všechny potřebné formuláře naleznete tamtéž, přímo na stránce Dotace na akreditované projekty.

 

Ministerstvo zdravotnictví podporuje dobrovolnické aktivity v oblasti veřejného zdraví

Každým rokem vypisuje Ministerstvo zdravotnictví dotační výzvy pod titulem Národní dotační programy. Programů je vždy několik a meziročně se jejich počet, složení i obsah může měnit v závislosti na stanovených vládních prioritách. Součástí každé výzvy je podrobně zpracovaná metodika s požadavky na celý proces od žádosti o dotaci, přes způsob jejího čerpání až po konečné vyúčtování. Dlouhodobě se finanční podpoře dobrovolnické služby věnuje například program Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje dobrovolnictví v oblasti své působnosti

MPSV se orientuje na podporu úzce zaměřeného dobrovolnictví v oblasti sociálních služeb. Dotace jsou poskytovány na období jednoho roku, zacílení programových priorit je vždy definováno v každoročním vyhlášení dotačního řízení. Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře jsou k dispozici na webu MPSV.

 

Dobrovolnické služby jsou okrajově a sporadicky podporovány i jinými státními institucemi v závislosti na společenské či politické poptávce. Zájemci si musí tyto příležitosti monitorovat inidividuálně.

 

 

Pošlete to dál: