Dobrovolnické organizace a programy

Dobrovolničte s INEXem, v přírodě i na zámku

Zmařila vám koronavirová pandemie plány na léto? Máme pro vás příležitost, jak smysluplně využít volný čas. Organizace mezinárodního dobrovolnictví INEX – Sdružení dobrovolných aktivit připravuje letní dobrovolnické workcampy po celé České republice. Cílem kempů je užít si několik dní zábavy s lidmi podobného ražení, ale zároveň přiložit ruce k dílu tam, kde je to potřeba.

Zájemci mohou například strávit týden ve vesnici Štolmíř a pomoct s renovací kostela sv. Havla, s tvorbou venkovního posezení, nebo se zapojit do organizace uměleckého příměstského tábora pro děti. Účastníky nemine ani mimopracovní činnost, jejíž náplní bude návštěva kovářské dílny, exkurze do pivovaru, pečení chleba, nebo komentovaná prohlídka kostela.

Dalším zajímavým projektem je čtrnáctidenní pracovní pobyt v Adšpachu, kde budou dobrovolníci trávit svůj čas především v přírodě. Cílem pobytu je pomoci s tvorbou tůní v loukách, zpřístupňovat lesní cesty, vyřezávat náletové dřeviny v těsné blízkosti cest, nebo čistit okolí rybníka. Čas bude i na práci v zahradě, nebo na procházky po okolí Adršpachu.

Náplní workcampů je dělání i vzdělání

Kromě práce čeká na dobrovolníky i možnost vzdělávat se. Foto: archiv INEXu

Motivací workcampů je nejen pomoc druhým, ale také možnost sebevzdělávání. Pro účastníky programu v Adršpachu chystají organizátoři besedu s ekologem o zadržování vody v krajině, dále pak s ornitologem, ale i s místními ekologicky hospodařícími zemědělci a s historikem o stěhování národů v Sudentech. Program bude proto opravdu pestrý. Zájemci se také mohou zapojit se do tvorby unikátní únikové hry v suterénu adršpašského zámku.

Na webových stránkách organizace INEX nabízí více než 25 workcampů po celé republice, které se zaměřují na různé oblasti pomoci. Témata projektů jsou většinou spojená s ochranou přírody, s renovací nebo se sociální pomocí druhým. Pracovní pobyty vznikají ve spolupráci INEXu s místními partnery a odrážejí tak reálné potřeby v dané lokalitě. Běžně jsou workcampy otevřené i mezinárodním účastníkům, což ovšem letos nebude vzhledem ke koronavirové pandemii možné. Lokální organizace a projekty proto tento rok potřebují podporu lokálních dobrovolníků o to palčivěji.

Některé projekty budou i navzdory nepřítomnosti zahraničních účastníků obsahovat i program v angličtině. Můžete si proto procvičit své jazykové znalosti, abyste byli připravení, až budou hranice opět otevřené pro naše cestovatelské poutě. Pokud vás možnost strávit svůj čas prospěšně zaujala, můžete si prohlídnout kompletní nabídku workcampů v databázi INEXu.

Pošlete to dál: